MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

Dragen de Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Erika van der Heijden - Manager HLT Uitdaging
06-29048432 | info@hltuitdaging.nl

Manager

HLT Uitdaging

Als sociaal makelaar verbind ik op effectieve wijze personen, organisaties en sectoren met elkaar. Vooral partijen die actief zijn in het sociaal domein waarbij ik ook nadrukkelijk het bedrijfsleven betrek. Deze combinatie vind ik terug in het werk voor de Hillegomse-Lisse-Teylingse Uitdaging.
 
Al sinds 2016, na mijn betrokkenheid bij de Beursvloer Bollenstreek, ben ik actief bezig geweest met het opzetten van een lokale Uitdaging in de Bollenstreek, samen met enthousiaste (ex)ondernemers en actieve vrijwilligers. Ik kom veel in contact met professionals vanuit sectoren als onderwijs, arbeid, overheid, zorg en welzijn. Door actief te zijn in het sociaal domein heb ik ook uitgebreid contact met burgers en weet ik wat er leeft. Graag vervul ik met het bestuur, de founders en betrokken ondernemers en vrijwilligers een belangrijke verbindende rol in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Samenwerking met lokale partners in het maatschappelijk veld vinden we niet alleen vanzelfsprekend maar ook belangrijk.
 
Daarmee geven we vorm aan de uitgangspunten van de lokale Uitdaging: samenwerken, samenleven, samendoen!

“Als sociaal makelaar verbind ik op effectieve wijze personen, organisaties en sectoren met elkaar.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Harm van Verseveld
ditisABC, Website

“Namens ditisABC vinden we het belangrijk om mede ondernemers in de Bollenstreek te helpen. Daarom bouwen we ook veel websites voor organisaties uit de omgeving en gaan we samen altijd voor online succes. En als we de kans krijgen om ook ons steentje bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Bollenstreek, dan slaan we dat uiteraard niet af! Zo vertellen wij graag over de online mogelijkheden van lokale en regionale organisaties. We hopen op deze manier onze mede ondernemers te inspireren.” 

Lisa de Blok
Pers

” Leuk initiatief, trouwens. Ik wil graag vanuit de pers bij de HLT Uitdaging betrokken zijn.” (tijdens de HLT kick off)

Pascale Griffioen
Foome, Social media

De Matchgroep

Brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Hillegom, Lisse en Teylingen om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

De Matchgroep van de Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging bestaat uit de volgende betrokken mensen:

Expert-/Kennisbank

Experts delen hun kennis naar behoefte!

Ook via de Expertbank kunnen ondernemers betrokken zijn bij de HLT Uitdaging. Dit kunnen experts zijn over elk onderwerp waaraan behoefte is bij de lokale Uitdaging. In de expert/kennisbank participeren maatschappelijk betrokken ondernemers en/of experts uit sociaal-maatschappelijke organisaties die bijvoorbeeld éénmaal of meermalen per jaar, afhankelijk van het soort aanvragen die binnenkomen hun kennis/expertise delen met vrijwilligersorganisaties/vrijwilligersinitiatieven, stichtingen en/of verenigingen.

Hierdoor behoeft niet telkens opnieuw een beroep op de ondernemers uit de Matchgroep te worden gedaan. Het kan ook zijn dat de betreffende kennis/expertise niet vertegenwoordigd is in de Matchgroep maar wel geleverd kan worden vanuit de Expert/kennisbank.

Wij zijn blij dat onderstaande experts zich bereid hebben gevonden om de HLT Uitdaging via de Expert/kennisbank te vertegenwoordigen:

 • Lenie Turk, Adviesbureau voor Training, coaching, supervisie en mediation
 • Margot Lutz, Saar aan huis (mantelzorgondersteuning)
 • Simone Smit, senior in loopbaanregie
 • May-Lisa de Laat-Gribnau, De Laat communicatie
 • Michel Goulmy, Dit is ABC 

Het bestuur

Houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het beheren van de financiën, genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en het aansturen van de manager.

Leden Bestuur

Bij deze lokale Uitdaging wordt in eerste instantie gesproken over drie bestuursleden. De taakverdeling wordt vastgesteld bij de oprichting van de stichting. Bestuursleden zijn:

1 Voorzitter, Dhr. H. Waling (Hillegom/ De Zilk)
2 Penningmeester, Mw. P. de Hollander (Teylingen)
3 Secretaris, Maarten van der Putten (Lisse)
4 Jeugd/jongeren, Max Uphoff (Lisse)
5 Bestuurslid PR en Communicatie, Lex Warmerdam (Hillegom)

Daarnaast hebben we nog een vacature openstaan voor penningmeester, neem gerust contact met ons op. 

 

Henk waling 2
Henk Waling
Voorzitter

“Toen ik gevraagd werd als voorzitter van onze regionale Uitdaging kon ik geen nee zeggen. Ik vind het belangrijk dat we bedrijven kunnen ondersteunen bij het verder doorvoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen helpen bij het invullen van hun behoeften.”

Zelf ben ik inmiddels een groot aantal jaren actief binnen Lionsclub Bollenstreek en heb ik daar onderander meegewerkt aan de organisatie van de ‘Beursvloer’. Ook ben ik toezichthouder in de ouderenzorg en was actief in diverse verenigingen en stichtingen. 

Van professie ven ik interimmanager/adviseur, en was o.a. directielid bij grote openbaar vervoerbedrijven.

Petra de Hollander
Petra de Hollander
Penningmeester

Voor mij is de Uitdaging een mooie manier om mee te werken aan maatschappelijk ondernemen. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandige in de administratieve branche. Ik verzorg de administraties van o.a. zzp ers met de daarbij komende aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Als nevenactiviteit hou ik mij af en toe bezig met budgetcoaching. Naast mijn werk en gezin met man en vier kinderen vind ik het goed en leuk om vrijwilligerswerk te doen. Na in diverse besturen in de rol als penningmeester te hebben gezeten van de o.a. speeltuinvereniging, stichting peuterspeelzaal, handbalvereniging is begin april de stichting Hillegom, Lisse en Teylingse Uitdaging op mijn pad gekomen. Ik vind het mooi om met de stichting HLT Uitdaging als penningmeester een steentje bij te kunnen dragen aan maatschappelijk ondernemen.

Maarten van der Putten
Maarten van der Putten
Secretaris

Mijn naam is Maarten van der Putten en ben de secretaris van HLT Uitdaging. Ben woonachtig in Lisse samen met mijn vrouw Marian. Samen hebben we 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Voorheen was ik een ondernemer in de uitvaart en personenvervoer.

 

 

 

 

 

 

 

05_Max-Uphoff_3376-zw-2
Max Uphoff
Bestuurslid - Jeugd & Jongeren

“Iets doen voor iemand anders, zonder tegenprestatie, brengt mensen op een andere manier bij elkaar. Ik probeer iedere dag van anderen te leren en zet mijn kwaliteiten in als deze worden gevraagd. De Uitdaging is in de Duin- en Bollenstreek de spil tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ik ben trots dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.” 

Ben trots eigenaar van onderwijsplatform BLIJLES. Naast mijn bedrijf ben ik, sinds 2022, gemeenteraadslid namens het CDA in de mooie gemeente Noordwijk. Tijdens mijn studie Politics, Pholosophy and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam leerde ik de Uitdaging kennen. In mijn eerste jaar als bestuurslid ben ik berokken geweest bij de organisatie van de beursvloer. Dit is een evenement waar ondernemers en maatschappelijke organisaties fysiek samenkomen om diensten uit te wisselen. 

 

def
Lex Warmerdam
Bestuurslid - PR & Communicatie

“Begin 2022 werd ik benaderd met de vraag: wil jij bij onze Uitdaging een bestuursfunctie vervullen? Ik was daar direct positief over. Het verbinden van maatschappelijke instellingen met het bedrijfsleven vind ik belangrijk. Veel bedrijven willen een bijdrage leveren aan hun gevoelde maatschappelijke betrokkenheid en weten vaak niet hoe dat vorm te geven. Door mij te richten op met name de (digitale) communicatie wil ik een bijdrage aan onze Uitdaging leveren om die wederzijdse verbinden tot stand te brengen en te verstevigen.”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 à 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

 • Gemeente Hillegom:
  – Jan van Rijn, wethouder
 • Gemeente Lisse:
  – Jolanda Langeveld, wethouder
  – Kees van der Zwet, wethouder
  – Monique vd Weijden, wijkregisseur
 • Gemeente Teylingen:
  – Irma Crooijmans, wijkregisseur
 • HLT-samen:
  – Heleen Doelman-van Geest, beleidsmedewerker, contactpersoon HLT U
 • Onderwijs:
  – Kees Vreugdenhil, voorzitter college van bestuur Fioretti
 • Zorg:
  – Vacature,  HOZO Hillegom
  – Vacature,  Marente
 • Welzijn:
  – Ria Eijck, verbinder zorg en welzijn
 • Wonen:
  –  Vacature, Ws Stek
 • Inkomen:
  – Robert ’t Jong, directeur ISD Bollenstreek en/of Mieke Boxhoorn plaatsverv. Directeur
 • Arbeidsintegratie:
  – Rinco Knoop, directeur Provalu
 • Bedrijfsleven/Ondernemers:
  – vacature
 • Vrijwilligers:
  – vacature
 • HLT U:
  – Henk Waling, voorzitter
  – Petra de Hollander, penningmeester
  – Maarten van der Putten, secretaris
  – Max Uphoff, bestuurslid Jeugd & Jongeren
  – Erika van der Heijden, manager
  – Lex Warmerdam, bestuurslid PR &Communicatie

Ambassadeurs

Hillegom, Lisse en Teylingen

Arie van Erk
Burgemeester Hillegom
Lies Spruit
Burgemeester Lisse

“Mooi versterkend initiatief in de regio. Eigenlijk zou iedereen die hierbij betrokken is ambassadeur moeten worden van HLT Uitdaging (tijdens feestelijke aftrap)”

Carla Breuer
Burgemeester Teylingen
Scroll naar boven