MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die deUitdaging dragen.

Erika van der Heijden - manager
06-29048432 | info@hltuitdaging.nl

Manager

van de HLT Uitdaging

Als sociaal makelaar verbind ik op effectieve wijze personen, organisaties en sectoren met elkaar. Vooral partijen die actief zijn in het sociaal domein waarbij ik ook nadrukkelijk het bedrijfsleven betrek. Deze combinatie vind ik terug in het werk voor de Hillegomse-Lisse-Teylingse Uitdaging.
 
Al sinds 2016, na mijn betrokkenheid bij de Beursvloer Bollenstreek, ben ik actief bezig geweest met het opzetten van een lokale Uitdaging in de Bollenstreek, samen met enthousiaste (ex)ondernemers en actieve vrijwilligers. Ik kom veel in contact met professionals vanuit sectoren als onderwijs, arbeid, overheid, zorg en welzijn. Door actief te zijn in het sociaal domein heb ik ook uitgebreid contact met burgers en weet ik wat er leeft. Graag vervul ik met het bestuur, de founders en betrokken ondernemers en vrijwilligers een belangrijke verbindende rol in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Samenwerking met lokale partners in het maatschappelijk veld vinden we niet alleen vanzelfsprekend maar ook belangrijk.
 
Daarmee geven we vorm aan de uitgangspunten van de lokale Uitdaging: samenwerken, samenleven, samendoen!

“Als sociaal makelaar verbind ik op effectieve wijze personen, organisaties en sectoren met elkaar.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Remco Heilbron

“Waarom zou je niet een klein beetje van je tijd besteden aan personen of organisaties die het eigenlijk het hardste nodig hebben. En daarbij: “wie goed doet, goed ontmoet”. Dat is voor mij in deze setting ook heel belangrijk.”

Frans Eijck

“Fotograferen is voor mij vooral momenten vastleggen die er toe doen, emotie in de breedste zin van het woord. Een tastbare herinnering aan waardevolle gebeurtenissen. Ik hoop bij de HLT Uitdaging veel van deze momenten te mogen vastleggen.”

Lisa Blok

” Leuk initiatief, trouwens. Ik wil graag vanuit de pers bij de HLT Uitdaging betrokken zijn.” (tijdens de HLT kick off)

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Schagen om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

De Matchgroep van de Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging bestaat uit de volgende betrokken mensen:

Expert-/Kennisbank

Experts delen hun kennis naar behoefte!

Ook via de Expertbank kunnen ondernemers betrokken zijn bij de HLT Uitdaging. Dit kunnen experts zijn over elk onderwerp waaraan behoefte is bij de lokale Uitdaging. In de expert/kennisbank participeren maatschappelijk betrokken ondernemers en/of experts uit sociaal-maatschappelijke organisaties die bijvoorbeeld éénmaal of meermalen per jaar, afhankelijk van het soort aanvragen die binnenkomen hun kennis/expertise delen met vrijwilligersorganisaties/vrijwilligersinitiatieven, stichtingen en/of verenigingen.

Hierdoor behoeft niet telkens opnieuw een beroep op de ondernemers uit de Matchgroep te worden gedaan. Het kan ook zijn dat de betreffende kennis/expertise niet vertegenwoordigd is in de Matchgroep maar wel geleverd kan worden vanuit de Expert/kennisbank.

Wij zijn blij dat onderstaande experts zich bereid hebben gevonden om de HLT Uitdaging via de Expert/kennisbank te vertegenwoordigen:

 • Lenie Turk, Adviesbureau voor Training, coaching, supervisie en mediation
 • Margot Lutz, Saar aan huis (mantelzorgondersteuning)
 • Simone Smit, senior in loopbaanregie
 • May-Lisa de Laat-Gribnau, De Laat communicatie
 • Michel Goulmy, Dit is ABC 

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het beheren van de financiën, genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en het aansturen van de manager.

Leden Bestuur

Bij deze lokale Uitdaging wordt in eerste instantie gesproken over drie bestuursleden. De taakverdeling wordt vastgesteld bij de oprichting van de stichting. Bestuursleden zijn:

1 Voorzitter, Dhr. H. Lommerse (Hillegom)
2 Penningmeester, Mw. P. de Hollander (Teylingen)
3 Secretaris, Maarten van der Putten (Lisse)
4 Jeugd/jongeren, Max Uphoff (Lisse)

Daarnaast hebben we nog een vacature voor een bestuursfunctie met portefeuille ten aanzien van kennis, ervaring en een netwerk in het vrijwilligersnetwerk.

 

Hans-Lommerse
Hans Lommerse
Voorzitter

“Als organisator van de Beursvloeren in de Bollenstreek ben ik gevraagd om de HLT Uitdaging vorm te geven. Ik heb hier ja op gezegd omdat ik vind dat de Uitdaging een prima platform is om het werk gedaan in de Beursvloeren voort te zetten in een nieuw tijdsbeeld..”

Zelf ben ik actief in het verenigingsleven en was directeur van 2 bedrijven die werkzaam waren in automatisering en accountancy.

Petra de Hollander
Petra de Hollander
Penningmeester

Voor mij is de uitdaging een mooie manier om mee te werken aan maatschappelijk ondernemen. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandige in de administratieve branche. Ik verzorg de administraties van o.a. zzp ers met de daarbij komende aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Als nevenactiviteit hou ik mij af en toe bezig met budgetcoaching. Naast mijn werk en gezin met man en vier kinderen vind ik het goed en leuk om vrijwilligerswerk te doen. Na in diverse besturen in de rol als penningmeester te hebben gezeten van de o.a. speeltuinvereniging, stichting peuterspeelzaal, handbalvereniging is begin april de stichting Hillegom, Lisse en Teylingse uitdaging op mijn pad gekomen. Ik vind het mooi om met de stichting HLT Uitdaging als penningmeester een steentje bij te kunnen dragen aan maatschappelijk ondernemen.”

Maarten van der Putten
Maarten van der Putten
Secretaris
Max Uphoff
Max Uphoff
Bestuurslid - Jeugd & Jongeren

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

 • Gemeente Hillegom:
  – Fred van Trigt, wethouder
  – Jan van Rijn, wethouder
 • Gemeente Lisse:
  – Jolanda Langeveld, wethouder
  – Kees van der Zwet, wethouder
  – Monique vd Weijden, wijkregisseur
 • Gemeente Teylingen:
  – Arno van Kempen, wethouder
  – Irma Crooijmans, wijkregisseur
 • HLT-samen:
  – Denise den Boer, beleidsmedewerker, contactpersoon HLT U
 • Onderwijs:
  – Kees Vreugdenhil, voorzitter college van bestuur Fioretti
 • Zorg:
  – Joke Ricke, directeur HOZO Hillegom
  – Suzanne Rutte, manager Marente
 • Welzijn:
  – Margriet Duivenvoorde, Sociaal makelaar Welzijn Teylingen/projectleider LWC
  – Dionne Scheepmaker, buurtwerker/cont.pers. wijken Hillegom en Lisse, Welzijnskompas
 • Wonen:
  – Johan van Buren, manager Ws Stek/vh Vooruitgang
 • Inkomen:
  – Robert ’t Jong, directeur ISD Bollenstreek en/of Mieke Boxhoorn plaatsverv. Directeur
 • Arbeidsintegratie:
  – Rinco Knoop, directeur Maregroep
 • Bedrijfsleven/Ondernemers:
  – Jan Ernst van Zanten, LB2 Werving&selectie
  – vacature
 • Vrijwilligers:
  – Herman van Amsterdam, ambassadeur van de Bollenstreek
  – vacature
 • HLT U:
  – Hans Lommerse, voorzitter
  – Petra de Hollander, penningmeester
  – Maarten van der Putten, secretaris
  – Max Uphoff, portefeuille Jeugd/jongeren
  – Erika van der Heijden, manager

Ambassadeurs

Hillegom, Lisse en Teylingen

Arie van Erk
Burgemeester Hillegom
Lies Spruit
Burgemeester Lisse

“Mooi versterkend initiatief in de regio. Eigenlijk zou iedereen die hierbij betrokken is ambassadeur moeten worden van HLT Uitdaging (tijdens feestelijke aftrap)”

Carla Breuer
Burgemeester Teylingen
Scroll naar top