Nomineer een inspirerend vrijwilligersproject

Teylinger Prijzen; nomineer een vrijwilligersproject

De gemeente Teylingen is ontzettend blij met de inzet van vrijwilligers en inwoners. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een prettige woon- en leefomgeving voor ons allemaal. Om die waardering te laten blijken en zichtbaar te maken, bestaat de Teylinger Prijs. De prijs wordt uitgereikt aan een vrijwilligersactiviteit, -project of -initiatief dat duurzaam verbindend en inspirerend bijdraagt aan de samenleving en/of het verenigingsleven. Door de media-aandacht kunnen de beloonde projecten ook weer een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.

Met ingang van 2020 is de opzet van de Prijs enigszins aangepast. Er zijn nu 2 nominatierondes met twee mogelijk winnaars per ronde. Verder zijn de criteria aangescherpt.
Scroll naar boven