Eigenlijk zijn wij 365 dagen per jaar NL Doet

HULP Bedrijven en verenigingen in Hillegom, Lisse en Teylingen helpen elkaar

Het doorgeven van lap- tops, helpen met een vraagstuk of gewoon even wat handjes inzet- ten bij het opknappen voor een klus. De Hille- gom-Lisse-Teylingse (HLT) Uitdaging brengt bedrijven en verenigin- gen dichter bij elkaar, zonder dat dat geld kost. „Eigenlijk zijn wij 365 dagen per jaar NL Doet.”

Als bedrijven laptops, tablets en beamers vervangen, geven zij ze een nieuw leven

Erika van der Heijden

Er zijn best wat bedrijven die iets willen doen voor de maatschappij”, weet Henk Waling, voorzitter van de stichting HLT Uitdaging. „Denk aan de inzet van vrijwilligers, overtollige materialen en het overdragen van kennis. Aan de andere kant zijn er best veel organisaties, stichtingen en verenigingen die een vraag hebben waarmee ze geholpen willen worden. Zij weten vaak niet van elkaar.”

Met de zogenaamde beursvloer, die de Lionsclub Bollenstreek al enkele jaren organiseerde in samen- werking met gemeenten in de Bollenstreek, werd aan die vraag voldaan. „Zo vinden vraag en aanbod elkaar”, vervolgt Waling. „Als dat lukt, ontstaat er een match.” De beursvloer was een succes.,,We had- den wel vijf- tot zeshonderd matches in de paar jaar dat we dat de- den.” In navolging van die beursvloer ontstond HLT Uitdaging. Hiermee is er niet eens in de zoveel tijd een bijeenkomst, maar is er het hele jaar ruimte om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Stilgevallen In coronatijd is dat initiatief een beetje stilgevallen. Walling: „We proberen het met nieuwe initiatie- ven nu weer op te bouwen. Zo willen we een bijdrage leveren aan de maatschappij. Op onze website koppelen we vraag en aanbod aan elkaar.” Hoe ziet dat er in de praktijk uit? „We hebben samenwerkingen met socia- le ondernemingen die afgeschreven apparatuur renoveren en gratis beschikbaar stellen voor aanvragen uit de omgeving”, vertelt Erika van der Heijden, manager van de stichting HLT Uitdaging.

Als bedrijven hun laptops, tablets en beamers vervangen, geven zij het een nieuw leven. Wij schuiven dit vervolgens door naar organisaties die dit goed kunnen gebruiken.” In coronatijd was er een massale vraag naar tablets in woonzorg- centra, zodat bewoners digitaal contact konden hebben met hun familieleden. „Wij konden die leve- ren.” Een ander sympathiek voor- beeld noemt Van der Heijden de koppeling tussen ProVaLu en de Fietsmaatjes-stichtingen in de regio. Eerstgenoemde organisatie maakte mondkapjes en stelde deze gratis beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties die hun werk daar- door ook in coronatijd konden voortzetten.

Het is voor HLT Uitdaging cruciaal dat er geen geld aan te pas komt. „Wij bemiddelen in kennis, materiaal en vrijwillige inzet uit het bedrijfsleven”, benadrukt Waling. Van der Heijden: „Dat is ons principe. Daar zit ook een stukje duurzaamheid in. Op deze manier geef je aller- lei materialen een tweede kans, waar stichtingen en verenigingen echt blij mee zijn.”

Op 15 mei organiseert HLT Uitdaging in samenwerking met de gemeente Teylingen, het Jacoba van Beierenfonds en Welzijn Teylingen een zogenaamde Meet & Match- avond in ‘t Trefpunt in Warmond. Vraag en aanbod komen daar samen, doordat ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Waling: „We proberen stichtingen en verenigingen te overtuigen dat er echt wat te halen is op zulke avonden.”

Aanmelden voor deze avond kan tot 5 mei via de website van de gemeente Teylingen.

 

Scroll naar boven