SVJ wil energiebesparende maatregelen

Speeltuinvereniging Jeugdland denkt hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen.

Het dak is plm 18 m2. Het betreft een houten daken met een globale grootte van 6 x 3 meter.
Wij weten niet of de houten daken een probleem kan zijn, maar een eventuele geïnteresseerde kan daar wel uitsluitsel over geven, nemen we aan.

Tegenprestatie:

  • Wij stellen ons gebouw en faciliteiten beschikbaar voor gebruik
  • Uw logo op onze website
Scroll naar boven