Financiële administratie van een nieuw op te richten Sociale Coöperatie

Stichting Syrische Vrouwen, ondersteund door cateraar Wim van vliet en leden van Lionsclub Bollenstreek zijn voornemens een soc. coöperatie op te zetten. Onder de coöperatie komen ‘werkeenheden’, te beginnen met een Cateringactiviteit voor Syrische Vrouwen en vervolgens andere activiteiten waarmee we mensen met een afstand tot het arbeidsproces kunnen motiveren om (weer) deel te nemen aan dat arbeidsproces.

Voor een ordelijke financiële administratie zoeken we een persoon/bedrijf die in de gelegenheid is om om-niet of tegen een zeer bescheiden tarief de financiële administratie van de Sociale Coöperatie met de bijbehorende werkeenheden uit te voeren.

Voor de partij die dit beschikbaar stelt willen we een tegenprestatie leveren. Het kan, in nader overleg, bestaan uit:
-Een ervaringsverhaal van een vluchteling of Statushouder, of
-een bescheiden aantal Syrische hapjes/snacks

Scroll naar boven