Publiciteitsuitingen voor nieuw op te zetten Sociale Coöperatie

Stichting Syrische Vrouwen, ondersteund door cateraar Wim van vliet en leden van Lionsclub Bollenstreek zijn voornemens een soc. coöperatie op te zetten. Onder de coöperatie komen ‘werkeenheden’, te beginnen met een Cateringactiviteit voor Syrische Vrouwen en vervolgens andere activiteiten waarmee we mensen met een afstand tot het arbeidsproces kunnen motiveren om (weer) deel te nemen aan dat arbeidsproces.
Om deze werkeenheden goed in de markt te zetten is publiciteit nodig. We denken aan logo, flyers, business-cards, sociale media etc. Hiervoor zoeken we professionele ondersteuning.

Voor de partij die dit beschikbaar stelt willen we een tegenprestatie leveren. Het kan, in nader overleg, bestaan uit:
-Een ervaringsverhaal van een vluchteling of Statushouder, of
-een bescheiden aantal Syrische hapjes/snacks

Scroll naar boven