Ondersteuning bij de ontwikkeling van een marketing en communicatieplan

Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival.
We hebben drie belangengroepen:
• De Huiskamers
• Artiesten
• Publiek / Bezoekers
We bereiken onze doelgroepen door oproepen op de Website en via Facebook. De belangrijkste bron voor het vinden van huiskamers is via-via, door ervaringen van de huiskamers en de bezoekers.
De artiesten worden aangedragen door de huiskamers, voor een ander deel door artiesten die eerder bij ons optraden of anders via de website en via Facebook.
Bezoekers vinden ons door het programma dat de huis-aan-huis verspreiden, Artikelen in de lokale pers, spandoeken die wij voorafgaande aan het evenement in het dorp ophangen en via de website en via gedeelde berichten op Facebook.
We zien echter dat het aantal jongeren (t/m 30 jaar) onder de artiesten en bezoekers achter blijft.
Wat kunnen we hieraan doen?
Wie kan ons helpen om een plan op te stellen om in contact te komen met andere doelgroepen?
Wie kan ons adviseren hoe we de nieuwe media (beter) kunnen gaan gebruiken?
Wie heeft contact met de doelgroep jongeren en helpt ons om met de groep in contact te komen?
Website : www.glurenbijdeburen-lisse.nl

Tegenprestatie:

De ondernemer mag zijn ruimte ter beschikking stellen als huiskamer, wij zullen daar dan voor een invulling zorgen door een artiest of artiesten. Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid zich te presteren. Helaas moet dit dan wel een bedrijf zijn met een vestiging in Lisse.

Ook zullen wij het bedrijf een reclame uiting geven in ons jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden programma en een advertentie op de website.

Scroll naar boven