Matchgroep

De matchgroep bestaat uit samenwerkende mensen uit het bedrijfsleven die de uitvoering van de matches op zich nemen.

Zij dagen andere bedrijven uit om mee te doen. In de matchgroep zitten ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. De oude rotten zijn directeuren of senior medewerkers uit het bedrijfsleven met een groot netwerk. De jonge honden zijn meer praktische medewerkers uit het bedrijfsleven die in bedrijfstijd (deels) de uitvoering van de matches op zich nemen.

In meerdere Uitdagingen zijn de volgende bedrijven in de matchgroep vertegenwoordigd: Notaris, bouwbedrijf, accountant, makelaar, banken, woningcorporatie(s), productiebedrijven. Afhankelijk van het gebied/de stad kan voor aanvulling met andere branches worden gekozen. Het is van belang dat alle kernplaatsen uit de gemeenten zijn vertegenwoordigd in het bestuur én de matchgroep.

 

Leden van de matchgroep