Expert/kennis-bank

Ook via de Expertbank kunnen ondernemers betrokken zijn bij de HLT Uitdaging. Dit kunnen experts zijn over elk onderwerp waaraan behoefte is bij de lokale Uitdaging.

In de expert/kennisbank participeren maatschappelijk betrokken ondernemers en/of experts uit sociaal-maatschappelijke organisaties die bijvoorbeeld éénmaal of meermalen per jaar, afhankelijk van het soort aanvragen die binnenkomen hun kennis/expertise delen met vrijwilligersorganisaties/vrijwilligersinitiatieven, stichtingen en/of verenigingen.

Hierdoor behoeft niet telkens opnieuw een beroep op de ondernemers uit de Matchgroep te worden gedaan. Het kan ook zijn dat de betreffende kennis/expertise niet vertegenwoordigd is in de Matchgroep maar wel geleverd kan worden vanuit de Expert/kennisbank.

Wij zijn blij dat onderstaande experts zich bereid hebben gevonden om de HLT Uitdaging via de Expert/kennisbank te vertegenwoordigen.

 

Leden van de expert/kennis-bank

 

  • Lenie Turk, Adviesbureau voor Training, coaching, supervisie en mediation
  • Margot Lutz, Saar aan huis (mantelzorgondersteuning)
  • Simone Smit, senior in loopbaanregie
  • May-Lisa de Laat-Gribnau, De Laat communicatie
  • Michel Goulmy, Dit is ABC