Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3, maximaal 5 leden. Zij heeft als taken en verantwoordelijkheden:

∼ realiseren van doelstelling en missie
∼ werven van Founders
∼ onderhouden van de contacten met de Founders
∼ bijeenbrengen en raadplegen van de Adviesgroep (1 of 2 x per jaar)
∼ beheer van de financiën
∼ als ambassadeur voorlichting geven over het werk van de lokale Uitdaging en/of deze vertegenwoordigen bij bijeenkomsten
∼ aansturen van de manager: het bestuur bestuurt op afstand en delegeert de uitvoering aan de manager.

Leden Bestuur

Bij deze lokale Uitdaging wordt in eerste instantie gesproken over drie bestuursleden. De taakverdeling wordt vastgesteld bij de oprichting van de stichting. Bestuursleden zijn:

1 Voorzitter, Dhr. H. Lommerse (Hillegom)
2 Penningmeester, Mw. P. de Hollander (Teylingen)
3 Secretaris, Maarten van der Putten (Lisse)
4 Jeugd/jongeren, Max Uphoff (Lisse)

Daarnaast hebben we nog een vacature voor een bestuursfunctie met portefeuille ten aanzien van kennis, ervaring en een netwerk in het vrijwilligersnetwerk.

Hans Lommerse

“Als organisator van de Beursvloeren in de Bollenstreek ben ik gevraagd om de HLT Uitdaging vorm te geven. Ik heb hier ja op gezegd omdat ik vind dat de Uitdaging een prima platform is om het werk gedaan in de Beursvloeren voort te zetten in een nieuw tijdsbeeld..”

Zelf ben ik actief in het verenigingsleven en was directeur van 2 bedrijven die werkzaam waren in automatisering en accountancy.

Petra de Hollander

Voor mij is de uitdaging een mooie manier om mee te werken aan maatschappelijk ondernemen.

In het dagelijks leven werk ik als zelfstandige in de administratieve branche. Ik verzorg de administraties van o.a. zzp ers met de daarbij komende aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting.

Als nevenactiviteit hou ik mij af en toe bezig met budgetcoaching. Naast mijn werk en gezin met man en vier kinderen vind ik het goed en leuk om vrijwilligerswerk te doen. Na in diverse besturen in de rol als penningmeester te hebben gezeten van de o.a. speeltuinvereniging, stichting peuterspeelzaal, handbalvereniging is begin april de stichting Hillegom, Lisse en Teylingse uitdaging op mijn pad gekomen. Ik vind het mooi om met de stichting HLT uitdaging als penningmeester een steentje bij te kunnen dragen aan maatschappelijk ondernemen.

Maarten van der Putten

Max Uphoff