Adviesgroep

In de adviesgroep hebben zitting vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld, gemeenten, bestuur, founders en matchgroep, alsmede de manager.

De adviesgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de mensen uit het bedrijfsleven over trends en ontwikkelingen in maatschappij of economie, waardoor er mogelijk veranderingen wenselijk zijn in de manier van werken of de producten/diensten van de lokale Uitdaging.

 

Leden van de adviesgroep

 

Gemeente Teylingen:
Arno van Kempen, Wethouder
Cathalijn vd Langevelde, beleidsmedewerker

Gemeente Hillegom:
Fred van Trigt, wethouder

Gemeente Lisse:
Kees van der Zwet, wethouder
Jolanda Langeveld, wethouder
Monique vd Weijden, contactfunctionaris

Onderwijs:
Kees Vreugdenhil, voorzitter college van bestuur, raad van bestuur Fioretti College
Henny Hoekstra, teamleider, raad van bestuur Fioretti College

Welzijn:
Margriet Duivenvoorde, sociaal makelaar Welzijn Teylingen
Dionne Scheepmaker, contactpersoon welzijn/verenigingen/ondernemers/gemeente Welzijnskompas

Zorg:
Joke Ricke, directeur Hozo
Susanne Rutten, manager thuiszorg Marente

Werk/inkomen:
Robert ’t Jong, Directeur ISD Bollenstreek

Wonen:
Johan van Buren, manager Woonstichting Vooruitgang

Vrijwilligers:
Herman van Amsterdam, ambassadeur vd Bollenstreek, breed vrijwilligerswerk
Niek van Ginkel, breed vrijwilligerswerk/Teylingersoos i.o.